Tommy Ø. Hansen

Jeg har vært veldig heldig mht å jobbe med spennende, utfordrende prosjekter og selskaper og flotte mennesker. Har deltatt i og fått erfaring fra noen av de viktigste engineering offshore prosjekter gjort i Norge – alle faser. Jeg har vært med å lansere nye selskaper, pluss en del andre prosjekter som har gitt brukbar erfaring mht hva vi gjør og hva vi ikke gjør.

Jeg har alltid kombinert teknisk kunnskap og erfaring med forretningsideer, praktiske ferdigheter med kreativitet og innovasjon. Jeg ville satt pris på muligheten for å være med på utfordrende og komplekse nye prosjekter. Enten det er eksisterende bedrifter, prosjekter eller et som nettopp har blitt startet, jeg er den personen som har vært med på dette mange ganger og som vil kunne identifisere og fokusere på de oppgavene som skal og må gjøres.

Jeg har jobbet innenfor «business development» område i mer enn 20 år, og har bygd opp en anselig erfaring og et brukbart potensielt bedriftsnettverk.

Jeg tar intitielle møter, med «Brain Storming» mht til å videreutvikle deres problemstillinger. Når jeg forstår hva du ønsker å oppnå, vil jeg kunne bruke alle mine ferdigheter, sammen med et etablert nettverk på seniornivå, for at dere skal få et så bra startgrunnlag som mulig. Vi har erfaring med etablering av prosjektplaner, til bruk for oppfølging og vårt fokus vil være «On Track, On Time, Within Budget» for alle aktiviteter. Ved hjelp av vår prosjekterfaringer kan vi utnytte vår kompetanse til å fokusere på oppgaven, med å legge en genuin prosjektplan for deres prosjekt.

Jeg ønsker å jobbe for å utgjøre en forskjell, og har erfaring og kompetanse som trengs til å utgjøre den forskjellen!

Text Widget

Noativ, is focused on developing Apps, WEB Pages or Programs, On Track, On Time, Within Budget!

Handlekurv