Om

I mange år har vår virksomhet dreid seg om å bistå brukere med bedriftsspesifikke prosess problematikk og forsøke å optimalisere arbeidsmetodikken basert på eksisterende promvareløsninger. Noativ AS, handler om å samle alle aktiviteter som vi har gjort gjennom de siste årene og summere det opp i en komplett løsning, som vi ønsker skal kunne gi våre kunder og kontakter en bedre og mer optimal løsning ti sin daglige drift og samtidig selvfølgelig forsøke å bygge Noativ til et solid og fremtidsrettet AS.